Bambo

34 teksty – auto­rem jest Bam­bo.

Uczuć nie trze­ba tłumaczyć na translatorze. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 listopada 2010, 17:07

Pa­miętaj, że czas to nie rolex. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 listopada 2010, 16:36

Pa­miętaj, że wchodząc sa­memu na szczyt, na dnie też jes­teś sam. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 listopada 2010, 19:51

Przez ten idealizm zos­tanę sam. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 24 listopada 2010, 21:40

Dlacze­go nig­dy nie wiesz kiedy za­miast mil­czeć po­win­naś mnie pocałować? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 listopada 2010, 19:34

Kiedy drażnisz się z nią, żeby później zo­baczyć jej piękny uśmiech. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 listopada 2010, 22:01

Dlacze­go wyjątko­we oso­by, muszą tak długo cze­kać na swoją równie wyjątkową połówkę? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 10 września 2010, 22:24

Nadzieja moją drogą, zwy­cięstwo przeznaczeniem. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 maja 2010, 18:46

W czym in­ni widzą wa­dy, Ty znajdź zalety. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 maja 2010, 19:30

A Ty, będziesz miał co opo­wiadać swoim dzieciom lub wnu­kom? Zwa­riowa­ne his­to­rie z lat młodzieńczych?
Nie?
Więc proszę Cię, zrób coś, o co następne po­kole­nia będą błagały aby opo­wie­dzieć im już n-ty raz. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 maja 2010, 19:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bambo

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność